Organizator

Mateja Pliberšek s.p. Kopivnik 3, 2313 Fram, DŠ: 96866543, MŠ: 8549591000,
Veljavni elektronski naslov podjetja: info@kreaklik.si, T: 051 320 305
Splošna pravila in pogoji se nanašajo na nagradne igre, ki potekajo in se delijo po naših družbenih omrežjih FACEBOOK, INSTAGRAM in na naši SPLETNI STRANI www.kreaklik.si.

Posamezna nagradna igra traja v obdobju, kot je navedeno v sami objavi konkretne nagradne igre.

Nagrade

Nagrada je izdelek, ki je vključen v objavo na družbenem omrežju ali spletni strani.
Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive.

Način sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki  se odzovejo na poziv za sodelovanje, kot je navedeno v sami objavi konkretne nagradne igre. Možni načini sodelovanja v nagradni igri:

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema Splošna pravila in pogoje nagradnih iger Mateja Pliberšek s.p. na družbenih omrežjih, spletni strani in da se z njimi strinja.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične polnoletne osebe s polno poslovno sposobnostjo in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Obvestilo o rezultatih nagradne igre ter prevzem nagrad

Nagrajenci so po rezultatu nagradne igre obveščeni na e-mail naslov ali preko družbenega omrežja, takoj pod objavo, kjer je nagradna igra objavljena ali preko zasebnega sporočila. Nagrajenec je dolžan v roku deset dni po prejetem obvestilu o dobitku odzvati za prejem nagrade, v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se nagrajencu podeli nagrada.

Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR.

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

Odgovornost organizatorja

Organizator z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.

Organizator ni odgovoren za potencialno nedelovanje družbenih omrežij kot so Facebook ali Instagram, Youtube ter za posledice te-tega.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V tem primeru ne odgovarja za nastalo škodo.

Pritožbe in reševanje

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja v roku 15 dni od objave nagrajenca. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni
igri.

Zadnje odločbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na družbenem omrežju ali spletne strani, kjer je nagradna igra objavljena.

Morebitna vprašanja v zvezi z nagradnimi igrami, lahko pošljete na elektronski naslov info@kreaklik.si ali pokličete na tel. št. +386 51 320 305.