OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV NA SPLETNI STRANI KREAKLIK

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Kreaklik, spletni marketing in svetovanje, Mateja Pliberšek s.p., Kopivnik 3, 2313 Fram (v nadaljevanju KreaKlik).

KreaKlik obdeluje vaše osebne podatke za namene izvajanja naročenih storitev, kot so izdelava spletne strani ali trgovine, digitalni marketing in svetovanje in sicer v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov, dano pooblastilo oziroma izražena volja naročnikov.

KreaKlik obdeluje osebne podatke praviloma na podlagi pogodbe med izvajalcem in naročnikom, pogodba pa je usklajena z naslednjimi predpisi: Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07; ZVOP-1),) ter z drugimi mednarodnimi pogodbami, predpisi EU ter nacionalnimi zakoni (npr. davčni predpisi.)

Za namene lažjega in učinkovitejšega poslovanja, kot na primer za namen lažje in hitrejše  komunikacije preko e-pošte in telefona, vas KreaKlik zaprosi za podajo privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov (e-naslova in telefonske številke) v te namene. V teh primerih bo vaše osebne podatke obdelovala zgolj v okviru obsega vaše privolitve in zgolj za namene, v katere boste privolili. Tako pridobljene osebne podatke bo obdelovala do preklica vaše privolitve oziroma do prenehanja namena, za katerega so bili zbrani (npr. s prenehanjem pogodbenega razmerja).

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov potrebna za izvajanje naročenih storitev (obdelava na podlagi pogodbe), morate zagotoviti osebne podatke. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s Kreaklikom ne morete skleniti pogodbe, kar pomeni, da KreaKlik za vas ne bo opravil nobenih storitev.

KreaKlik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva, razen kadar nad takimi njenimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa bo KreaKlik vedno opravil presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Primer zakonitega interesa KreaKlika je uveljavljanje celotnega plačila za opravljene storitve – dokler ne boste v celoti poravnali računa za opravljene storitve, bo KreaKlik na podlagi navedenega zakonitega interesa obdeloval vaše osebne podatke, do poplačila.

Zaradi lastne organiziranosti dela, KreaKlik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu KreaKlika, v mejah pooblastila (kot je definiran v pisni pogodbi) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje KreaKlik so računovodski servis, vzdrževalci IT sistemov in ponudniki storitev v oblaku in e-pošte (Dropbox, Gmail).

KreaKlik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

KreaKlik bo osebne podatke obdeloval v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom. V teh primerih KreaKlik podatke hrani v skladu z zakonskimi določili.

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Kopivnik 3, 2313 Fram ali na e-naslov info@kreaklik.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Kopivnik 3, 2313 Fram ali na e-naslov info@kreaklik.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov

KreaKlik, Mateja Pliberšek s.p.

Datum: 15.1.2021